University of Pécs

Faculty of Humanities

 

Dr. Gőzsy Zoltán, egyetemi docens (tanszékvezető)

Printer-friendly versionPDF változat

   Dr. habil. Gőzsy Zoltán, tanszékvezető egyetemi docens

   Iroda: M/210. szoba

   Tel: 503-600/23510-es mellék

   E-mail:gozsy.zoltan@pte.hu

 

 

 

 

 

Szakmai életrajz

Születési idő: Kaposvár, 1974. április 20.

 

Tanulmányok:

  • 2001-2004. Pécsi Tudományegyetem BTK Közép- és koraújkortörténeti tanszékének keretein belül működő „Kárpát-medence a X-XVII. Században" Ph.d. program
  • 1995- Janus Pannonius Tudományegyetem klasszika filológia szak
  • 1995-1999 Janus Pannonius Tudományegyetem történelem szak
  • 1994-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szak, középkori specializáció
  • 1992-1995 Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szak

Végzettség: 

  • 1999. Janus Pannonius Tudományegyetem történelem szakos középiskolai tanári diploma
  • 2008. Ph.d. fokozat (2008. október 14.)

Ösztöndíjak:

  • 2000-2001. Németország, a tübingeni Eberhard Karls Egyetem. Erasmus ösztöndíj.
  • 2009 július. DAAD Kutatói ösztöndíj tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktatóknak. Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen.

Munkahely:

  • 2004- Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék
  • 1997-2004. Somogy Megyei Levéltár, főlevéltáros, referens

Tudományos tevékenység:

  • 2009. november-december Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen. Tudományos munkatársként részvétel az „Demographische Prozesse" projektben
  • 2009. április-május Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO. Lipcse. Tudományos munkatársként részvétel az „Orientperzeption" projektben. Témám: Weltliche Verwaltung und Kircheninstitution im südtransdanubischen Raum im 18. Jahrhundert (Világi közigazgatás és egyházi igazgatás a dél-dunántúli térségben a 18. században).
  • 2008. november-2009. február Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde Tübingen.Tudományos munkatársként részvétel az „Demographische Prozesse" projektben. 
  • 2007. január-február Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse Tudományos munkatársként részvétel az „Orientperzeption" projektben. Témám: Kirchen, religiöse Gruppen und Kircheninstitution im südtransdanubischen Raum (Egyház, egyházi közigazgatás a dél-dunántúli térségben).
  • 2006. október Geistwissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Lipcse Tudományos munkatársként részvétel az „Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas in 17-18. Jahrhundert" projektben.
  • 2004-  Internationalen Kulturhistorischen Symposion Mogersdorf résztvevője a Somogy megyei delegáció tagjaként

Egyesületi, intézeti tagság:

  • 2004 - Magyar Levéltárosok Egyesülete.
  • 2004 - Pécsi Egyháztörténeti Intézet
  • 2008 - Magyar Történelmi Társulat

Oktatói tevékenység:

  • 2006. október Lipcsei Egyetem (Universität Leipzig). A Habsburg Birodalom története a 18. században [Die Geschichte des Reiches der Habsburger. � Die neuzeitige Geschichte in Ungarn, in Transsylvanie, in Croatia; Die Verwaltungsegschichte im Donauraum.]
  • 2004 - Pécsi Hittudományi Főiskola Egyháztörténeti Tanszék (óraadó)
  • 2004 - Pécsi Tudományegyetem Újkortörténeti Tanszék (fő állású)
  • 2001-2003. Pécsi Tudományegyetem Közép- és Koraújkori Történeti Tanszék (óraadó)
  • 2001-2002. Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium (óraadó)
  • 1999-2000. Pécsi Tudományegyetem Idegennyelvi Lektorátus. Latin nyelv történészek és a Grastyán Endre szakkollégium hallgatói számára.

Otatási és kutatási témák

  • Magyarország, Erdély, Horvátország közigazgatásának története 1686 és 1848 között. A magyar közigazgatás elemei a XVIII. században, a magyarországi központi kormányszervek (kancellária, helytartótanács, kamara, a dicastériumok). Az erdélyi közigazgatás; a horvát-szlavón közigazgatás; a horvát-szlavón-dalmát tartományi gyűlések, a Sabor. A magyar vármegyék, kiváltságos kerületek, szabad királyi városok, bányavárosok, mezővárosok, falvak közigazgatása.
  • Az úrbéres rendszer Magyarországon 1686 és 1848 között. A jobbágyszolgáltatások rendszere a XVIII-XIX. században, a szolgáltatások sajátosságai. Földesúri jogosítványok. Jobbágytelek; majorsági gazdálkodás. A Mária Terézia-féle úrbérrendezés. Az úrbéri szabályozás menete, eredményei.
  • A magyar történetírás története 1686-1945. A korszak historiográfiájának, történetíróinak, történeti műveinek, forráskiadványainak kutatása.
  • Magyar és egyetemes történetírás.
  • A katolikus egyház története Magyarországon 1686 és 1914 között.Katolizáció, katolikus megújulás, egyházi közigazgatás fejlődése.
  • Dél-Dunántúl története 1686-1914. Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék története; a közigazgatás, az igazságszolgáltatás menete, településviszonyok, gazdaságtörténet.
  • Vallási felekezetek a Dél-Dunántúlon 1686-1914. Katolizáció, katolikus megújulás, egyházi közigazgatás fejlődése a régióban, a protestáns, zsidó hitközségek kialakulása, fejlődése, igazgatása. A különböző felekezetek egymás mellett élése.
  • XVIII-XX. századi forrástan. A korszak írásos forrásainak kutatási lehetőségei; segédtudományok.
 •  

Publikációs jegyzék (MTMT)