Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÚJKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Majdán János 2017. évi nyilvános szereplései

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A pécsi és eszéki történészek, levélárosok, muzeológusok jó munkakapcsolatát növelte a Strossmayer Egyetem Bölcsészettudományi Karán dolgozó Denis Njari történész kötetének kiadása. Njari kolléga budapesti kutatásai során az Országos Széchenyi Könyvtárban a kéziratos anyagok között rábukkant egy Deák Imre által írt jegyzetre, s ezt tette közzé. A zombori ügyvéd az 1930-as években bejárta és igen részletesen rögzítette a Kelet-Szlavóniában akkor magyarok lakta falvakat, s ezekről az útjairólkészítette egy bő összefoglalót. A nyolc faluról szóló forrás elé Njari kolléga negyven oldalas tanulmányt írt, melyet magyar részről Majdán János lektorált. A horvát történészek közül Dubravka Božić Bogović docens asszony, a Kar dékánhelyettese látta el szakmai megjegyzésekkel a munkát. Könnyen dolgozott a két lektor, mert a mostanában elég ritka bilingvis módszerrel jelent meg a kötet. A kétnyelvű szakmunka kiadója egyrészről a Horvátország Magyarok Demokratikus Közössége, másrészről a minden horvátországi magyar által elfogadott Zrínyi Magyar Kultúrkör. A szép kivitelben megjelent kötet bemutatójára Eszéken került sor 2017. október 5-én került sor a Strossmayer Egyetem dísztermében. A kétnyelvű könyvbemutatón az első kötetük megjelenését Jukić Zita a Kör elnöke méltatta, míg a helyszíni kiváló fordítás Lovas Eldina eszéki egyetemi oktató és a PTE történész doktori hallgatóját dicséri.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara konferenciát szervezett 2017. november 8-án. Előadók közt volt Majdán János, aki „A MÁV Pécsi Üzletvezetőségének megszervezése és hatása a városra” címmel mutatta be kutatási eredményeit.

A felsőoktatási hallgatók számára rendezett Hon- és népismereti konferenciák negyedik találkozóját szervezték meg a PTE Szekszárdon működő Karán. A 2017. november 17 és 19 közötti napokon az ország 8 intézményéből és a helyi hallgatókból félszázan vettek részt a továbbképzés jellegű találkozón. A honismereti tárgyakat oktatók közül Pécsről Majdán János vett részt, aki mellett Gál András a hallgatóinkkal is foglalkozó Honismereti Szövetség megyei elnöke is jelen volt.


A Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozat keretében az Eötvös József Főiskola rendezvényén plenáris előadást tartott 2017. november 22-én Majdán János, melynek címe: „Miként változtatta meg a hazai oktatást a szőlőket kipusztító filoxéra 1875 után?”

Veszprémben „Állam- és nemzetstratégiai mérföldkövek – I. Megegyezés Ausztria és Magyarország között – 1867” címmel konferenciát rendeztek 2017. november 23-24- én. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a MTA Veszprémi Területi Bizottsága és a Veszprémi Magyarságtudományi Kutatások Műhelye által megszervezett nemzetközi konferencián három plenáris és három szekcióban 15 előadás hangzott el a két nap alatt. A bemutatkozó kutatók között volt Majdán János is, aki „Viták, tervek és a valóság a vasúti fejlesztések birodalmi és magyarországi megvalósulásáról” címmel tartott előadást.

A Lenau Ház keretében működő Európa Klub egy órás előadást kért Majdán Jánostól a „Százötven éve alakult meg az Osztrák-Magyar Monarchia” címmel. A klubtagság és sok külső érdeklődő előtt elhangzott előadás 2017. november 27-én zajlott le.