Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÚJKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Modernizáció és nemzetállam-építés. c. kötet megjelenése

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Csibi Norbert kollégánk társszerkesztésében megjelent a Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon című tanulmánykötet.

 

Ismertető
..........................................................................................................................................

Magyarországnak immár legalább két évszázados célja, hogy az életminőség, a gazdasági-ipari, társadalmi és kulturális fejlettség tekintetében felzárkózzon Nyugat-Európa államaihoz. E mellett mindig fontos törekvés volt, hogy a reformkorban meginduló modernizációs folyamatok kontrollját minél előbb a magyar nemzetállam vehesse saját kezébe. Ennek előfeltétele volt a magyar politikai elit másik alapvető, az egész 19. századot meghatározó célkitűzése, hogy Európa etnikailag leginkább heterogén országát ne „csak” modern, hanem magyar nemzeti állammá is fejlessze. A modern nemzetállam elérése volt tehát az a végcél, amellyel mindegyik politikai oldal azonosulni tudott, mindössze a legcélravezetőbb út megtalálása tekintetében volt köztük különbség.
Az egyértelmű, hogy a dualizmus korszakában Magyarország a modernizáció és a nemzetállam-építés tekintetében is ért el sikereket. Viszont mind a ’67-es, mind a ’48-as politikai tábor kapcsán – és persze a politikai elit összességében is – izgalmas kérdés, hogy a két cél közül a nemzeti vagy inkább a modern állam megteremtését részesítették-e előnyben. Könnyen belátható, hogy szükségszerűen akadtak olyan területek, ahol a két törekvés keresztezte, hátráltatta egymást. Melyek voltak azok a területek a dualizmus kori Magyarországon, amelyek esetében a modernizáció és a nemzetállam építésének szándéka találkozott, hol értek el sikereket, illetve hol kerültek egymással ellentmondásba? Milyen alternatívák álltak rendelkezésre a nehézségek leküzdéséhez? Mikor erősítették és mikor gyengítették, esetleg lehetetlenítették el egymást? Hogyan hatottak ezek a törekvések az egyházakra? Miként vélekedtek erről a kortársak? A kötetben szereplő tanulmányok ezeknek, a haza és/vagy haladás dilemmáját övező kéréseknek néhány fontos aspektusát járják körül.

Szerzők: Ábrahám Barna, Anka László, Ifj. Bertényi Iván, Cieger András, Csibi Norbert, Csunderlik Péter, Gál Zoltán, Hatos Pál, Klestenitz Tibor, Nagy Mariann, Pók Attila, Ress Imre, Schwarczwölder Ádám, Spannenberger Norbert, Szendrei Ákos, Székely Tamás, Tamás Ágnes, Varga Bálint, Vörös Katalin.

 

A kötet megvásárolható a Kronosz Kiadónál:
http://kronoszkiado.hu/index.php?option=com_jshopping&controller=product...