Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÚJKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Modernizáció és nemzetállam-építés az előző századforduló Magyarországán. (Konferencia)

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Modernizáció és nemzetállam-építés az előző századforduló Magyarországán.

Időpont: 2016. február 23. (kedd)

Helyszín: PTE BTK (Pécs, Ifjúság útja 6.), Kari Tanácsterem

Szervezők: Történészcéh Egyesület (Pécs), PTE BTK TTI Újkortörténeti Tanszék. 

 

A konferencia célja, hogy az utóbbi évek friss kutatási eredményeinek felhasználásával bemutassa az előző századforduló magyar politikai elitjének talán legfontosabb törekvését, a modern nemzetállam kiépítésének folyamatát az élet különböző területein, körbejárja a modernizációs szándék és a magyar nemzeti törekvések párhuzamosságát, összefüggéseit.

 

A konferencia programja:

11:30–12:45

Kötetbemutatóval egybekötött kerekasztal-beszélgetés a Törvény, jog igazság. Széll Kálmán életműve c. kötet kapcsán

Moderátor: Csibi Norbert (PTE BTK TTI, egyetemi adjunktus); résztvevők: Ifj. Bertényi Iván (Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató), Székely Tamás (MTA BTK TTI, fiatal kutató) Schwarczwölder Ádám (Veritas Történetkutató Intézet, tudományos segédmunkatárs), Anka László (Veritas Történetkutató Intézet, tudományos munkatárs).

Kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható lesz.

 

13:00–13:50 EBÉD

 

Levezető elnök: Gőzsy Zoltán (PTE BTK TTI, egyetemi docens)

14:00–14:10 – Fischer Ferenc megnyitója (PTE BTK, dékán)

14:10–14:35 – Ifj. Bertényi Iván (Bécsi Magyar Történeti Intézet, igazgató): Haza és haladás – tovább a régi úton? Liberális nacionalizmus a századforduló Magyarországán.

14:35–15:00 – Szász Zoltán (MTA BTK TTI, ny. tudományos tanácsadó): Vitás reformtervek, elképzelések a Habsburg-birodalom átszervezésére.

15:00–15:25 – Nagy Mariann (PTE BTK TTI, egyetemi docens): A nemzetiségi régiók a magyar gazdaság térszerkezetében a 20. század elején.

15:25–15:50 – Varga Bálint (MTA BTK TTI, tudományos munkatárs): A Habsburg Monarchia történészei a birodalom és a nemzet között, 1848-1914.

15:50–16:10 – Kérdések, vita

 

Szünet

 

16:30–16:55 – Cieger András (MTA BTK TTI, tudományos főmunkatárs): A közigazgatás átalakításának programja: modernizáció és nemzetállam-építés a dualizmus korában.

16:55–17:20 – Vörös Katalin (PTE BTK NTI, egyetemi tanársegéd): Modernizáció, nemzetépítés és oktatás(politika) a dualizmus korában, különös tekintettel a középfokú szakoktatásra.

17:20–17:45 – Klestenitz Tibor (MTA BTK TTI, tudományos munkatárs): Modern katolicizmus? Vallási megújulás és politikai törekvések a dualizmus korában.

17:45–18:10 – Csunderlik Péter (Politikatörténeti Intézet, tudományos segédmunkatárs) : „Minden: változásért és újért kiált itt” – A Galilei Kör és az "Új Magyarország" programja.

 

18:10–18.30 – Kérdések, vita